Termeni si conditii

Termeni și condiții

  1. Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și SOFIBAN ADRU SRL sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări Condițiile de Utilizare ale acestui Site, nu trebuie să utilizați website-ul, conținutul sau serviciile sale. 
  2. Confidențialitate si Date cu Caracter Personal

Societatea SOFIBAN ADRU SRL, cu sediul social in Tulcea, str. Isaccei, nr. 73, et 1, cam. 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J36/408/2021, avand cod unic de inregistrare 44547345 colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal numai in conditiile permise prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in conformitate cu reglementarile comunitare aplicabile.

Scopul colectarii datelor consta in: informarea utilizatorilor/clientilor, furnizarea si prestarea serviciilor, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica.

Prin completarea datelor dvs in formularul aflat pe Site declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs personale sa fie incluse in baza de date a SOFIBAN ADRU SRL, si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa poata fi stocate, utilizate si prelucrate de catre SOFIBAN ADRU SRL si colaboratorii sai, pentru desfasurarea si/sau derularea de catre SOFIBAN ADRU SRL de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, furnizare si prestare a serviciilor, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata si de statistica.

De asemenea, va dati acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate de catre SOFIBAN ADRU SRL colaboratorilor sai, cu care SOFIBAN ADRU SRL se afla in relatii de parteneriat, furnizori de servicii, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare.

Informatiile dvs cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate in acest sens de catre autoritatile competente.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora. Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa SOFIBAN ADRU SRL, Tulcea, str Isaccei, nr. 73, et 1, camera 6, va puteti exercita urmatoarele drepturi, in conditiile legii:

– sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

– sa interveniti asupra datelor transmise;

– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime;

– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege;

 

Orice date cu caracter personal pe care le transmiteți pe Site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate.

Informatiile si materialele care fac obiectul unui contract de prestari de servicii sunt confidentiale si in acest sens comunicarea pe Site este asigurata prin canale securizate si nu sunt adresate decat partilor contractante.

Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale.

Conform ultimelor dispoziții europene, SOFIBAN ADRU SRL se angajează să folosească responsabil datele personale ce sunt înregistrate automat de către script-uri automate oferite de catre Terți (în acest caz Google si Facebook) în momentul în care un Utilizator accesează website-ul www.sofibanadru.ro .

Fiecare utilizator de Internet obține o adresă IP de la un furnizor de servicii Internet (ISP) de îndată ce se conectează la Internet. ISP-ul știe care adrese IP au fost folosite, când și prin care utilizator de Internet. Legea impune ca ISP să păstreze aceste informații. SOFIBAN ADRU SRL nu salvează local nicio adresă de IP a vreunui Utilizator. Folosim în schimb adresa IP pentru recunoașterea sesiunilor și analizele geografice din instrumentul nostru oferit de Părți Terțe (Google).

  1. Modificarea Termenilor și Condițiilor

SOFIBAN ADRU SRL are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile mentionate in Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilitați oferite de Site.

  1. Limitarea răspunderii

SOFIBAN ADRU SRL, administratorii, funcționarii, directorii, angajații, sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. SOFIBAN ADRU SRL nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea sa vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau a descărcării oricărui material, informații, text, imagini, video sau audio de pe acest site.

  1. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.